Disclaimer

Deze website is met grote zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten, mede door de ontwikkelingen op medisch en wetenschappelijk gebied, dat er onjuistheden op de website worden vermeld. De informatie op de website kan zonder aankondiging door medewerkers van Radiant Health BV worden gewijzigd.

Radiant Health BV kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geboden informatie. Radiant Health BV en haar medewerkers zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen gebaseerd op informatie op de website.

Op de website worden termen en omschrijvingen als 'verbetert prestaties' en 'zorgt voor optimale trainingsomstandigheden' gebruikt. Deze termen worden voor een algemeen doel gebruikt. Het is mogelijk dat de sportvoeding niet voor elk individu de gewenste effecten heeft. Radiant Health BV en Onlinesportvoeding zijn niet aansprakelijk voor sportvoeding die niet het effect zoals verwacht levert.

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Radiant Health BV, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om deze merken te gebruiken.